X
i How can we help?
X

TRANSITIONS® LIGHT INTELLIGENT LENSES™

เปลี่ยนสีเลนส์เข้มขึ้นขณะอยู่กลางแจ้ง เพื่อปกป้องดวงตาจากแสงอาทิตย์และเลนส์จะกลับสู่สภาพใสอีกครั้งเมื่ออยู่ในที่ร่ม ด้วยประสิทธิภาพท้าแสงเลนส์แว่นตาทรานซิชั่นส์ ช่วยลดแสงจ้า อาการเพลียและสายตาล้าให้คุณใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายในทุกสภาวะแสงเลนส์แว่นตาทรานซิชั่นส์ช่วยปกป้องดวงตาจากรังสียูวีได้ 100 % และแสงสีน้ำเงินอันตรายจากอุปกรณ์ดิจิตอล มีสีเลนส์ให้เลือกหลายสีตามสไตล์คุณ
 

  • Transitions Photochromatic Lenses

TRANSITIONS® เลนส์เดียวจบ

  • เปลี่ยนสีตามสภาวะแสงอัตโนมัติ
  • ป้องกันรังสียูวี 100% พร้อมกันแสงสีน้ำเงินทั้งภายในและนอกอาคาร
  • เหมาะสำหรับทุกกิจกรรมชัดสบายตาทั้งในร่มและกลางแจ้ง
  • อิสระในการเลือกกรอบและสีเลนส์ได้ตามต้องการ

TRANSITIONS LIGHT INTELLIGENT LENSES

Master the light with Transitions Light Intelligent Lenses.

INTERESTED IN TRANSITIONS® LIGHT INTELLIGENT LENSES?

Visit one of our partner eye specialist and get yours today

 

DISCOVER THE TRANSITIONS™ LENSES RANGE

 

FIND AN EYE CARE PROFESSIONAL

Contact your nearest optician or optometrist.